EDITORIAL

നിങ്ങള് ആന പ്രേമിയാണോ? എങ്കിൽ പത്തുമിനുട്ട് ഈ പോസ്റ്റ് വായിക്കാന് ചിലവാക്കുക.. പ്രദീപ് ശിവശങ്കർ..

img

തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ മുൻനിറുത്തി, ഹിന്ദുക്കളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നു മുറവിളി കൂട്ടുന്ന പൂരപ്രേമികൾ, കളക്ടർ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കാനാവാതെ പൂരക്കമ്മറ്റിക്കാർ.. നിയമവും നീതിയും നോക്കി ഭരണകൂടം.. ഇത്തരുണത്തിൽ നമ്മൾ മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്.. രാമചന്ദ്രൻ 54 വയസ്സുകാരനും, പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് അവശനുമാണ്. ഞാൻ തിരക്കഥയെഴുതിയ സൂര്യ ചാനലിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഗുരുവായൂർ കേശവൻ എന്ന സീരിയലിൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ അഭിനയിപ്പിച്ച കാലം മുതൽ വളരെയടുത്ത് ഇടപഴകേണ്ടി വന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അവന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. അന്നു മുതൽ ആനകളെക്കുറിച്ച് പലയിടത്തു നിന്നും അറിയാൻ ശ്രമിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴെ കുറിക്കുന്നു..

ഒന്നു മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ,മദമിളകിയ ആനയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് ജാതിയില്ല ,മതമില്ല, രാഷ്ട്രീയവും, ദൈവവുമില്ല, ഭയത്തിൽ നിന്നുരുവപ്പെട്ട ശത്രുത മാത്രമേയുള്ളൂ..

നിങ്ങള് ആന പ്രേമിയാണോ?
==========================
എങ്കില് പത്തുമിനുട്ട് ഈ പോസ്റ്റ് വായിക്കാന്
ചിലവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ
എളുപ്പത്തിനുവേണ്ടി പട്ടികരൂപത്തില്‍ ആണ്
ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

1. ആന വന്യജീവിയാണ്. അതിനെ
ഇണക്കാന് (domesticate) ആവില്ല ,
മെരുക്കാനേ (tame) കഴിയൂ. രണ്ടായിരത്തിലധി
കം വര്ഷമായി ആനയെ പിടിച്ചു
മെരുക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതിനു ശേഷം
മരത്തില് നിന്നു പിടിച്ച് വളര്ത്താന് തുടങ്ങിയ
താറാവുകള് ഇപ്പോള് പറക്കലും
അടയിരിക്കലും വരെ മറന്ന്
മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചു
ജീവിക്കുകയാണ്, ഇണങ്ങല് എന്നാല്
അങ്ങനെയാണ്.

2. ആനയ്ക്ക് മനുഷ്യസംസര്ഗ്ഗം ഇഷ്ടമല്ല. കാട്ടാനയുടെ സേഫ്റ്റി
ബബിള് (respectful distance) ലംഘിച്ചാല്
നിങ്ങള്ക്ക് അത് നല്ലതുപോലെ
മനസ്സിലായിക്കോളും.
3.സാധാരണഗതിയില്‍ ആനകള്
നിങ്ങളെപ്പോലെ പറ്റമായി
ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യജീവികളാണ് (pack
animals). അതിനു ഏകാന്തവാസം
സഹിക്കാനാവില്ല.

4. ആനയെ ചതിക്കുഴി കുത്തി വീഴിച്ച്,
അനങ്ങാന് പറ്റാത്ത കൂട്ടില് ഇട്ട്
ദിവസങ്ങളോളം മര്ദ്ദിച്ചും പട്ടിണിക്കിട്ടു
ം മുറിപ്പെടുത്തിയ
ും പൊള്ളിച്ചും ശബ്ദവും
തീയും കാട്ടി ഭയപ്പെടുത്തിയും
അതിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി
ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്
മെരുക്കല് (crushing). എന്നിട്ടും ആന
വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കില്
മെരുക്കുന്നവര് മരക്കറകള് ഒഴിച്ച്
അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച
കളയും. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്
എന്ന പ്രശസ്ത ആന ഒറ്റക്കണ്ണന്
ആയത് ഇങ്ങനെയാണ്.
മെരുക്കലിലൂടെ ആന അടിമത്തം
ശീലിക്കും എന്നല്ലാതെ
നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാന് തുടങ്ങും എന്നു
കരുതുന്നെങ്കില്‍ തെറ്റാണ്.

5. തണുപ്പും നനവുമുള്ള കാട്ടുമണ്ണില്
ജീവിക്കുന്ന ജന്തുവാകയാല് ആനയ്ക്ക്
കുളമ്പുകള് ഇല്ല. ഉറച്ചതും ചൂടുള്ളതുമായ
റോഡിലും പറമ്പിലും നടക്കുമ്പോള് ആനയ്ക്ക്
കാലു പൊള്ളും. നാട്ടാനകളില്
മിക്കതിന്റെയും കാല്
പൊള്ളിയും പഴുത്തും പോയ പാടുകള്
ഉള്ളവയാണ്.

6. തണലില് ജീവിക്കുന്ന ജന്തുവാകയാല്
ആനയ്ക്ക് വിയര്പ്പു ഗ്രന്ഥി കാല്നഖങ്ങള്ക
്കു ചുറ്റുമേയുള്ളൂ. ചൂട് ആറ്റാനും പിന്നെ
മാനസികപ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോഴും
ഒക്കെയാണ് ആന ചെവിയാട്ടുന്നത്.
തുറന്നയിടത്തെ വെയില്
ഏറെനേരം താങ്ങാനുള്ള ശേഷി
ആനയ്ക്കില്ല.

7. ആന കാട്ടില് സഞ്ചരിച്ച് ഇലകള്, തണ്ടുകള്
മരത്തൊലികള് പാറയിലെ ഉപ്പുകള്
തുടങ്ങി 120 ഓളം വൈവിദ്ധ്യമാര്ന്ന
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ജന്തുവാണ്.
തെങ്ങോലയും പനമ്പട്ടയും
അതിന്റെ ആമാശയത്തിനും കുടലിനും
താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറം കടുത്ത നാരുകള് ഉള്ള
അസ്വാഭാവിക ഭക്ഷണമാണ്. ഇമ്മാതിരി
ഭക്ഷണം കുടലില് തടയുമ്പോള് വരുന്ന
അസുഖമാണ് എരണ്ടക്കെട്ട് (impaction).
നാട്ടാനകളില് എരണ്ടക്കെട്ട് സാധാരണമാണ്.
എരണ്ടക്കെട്ട് വന്നാല് ഭൂരിപക്ഷം
ആനകളും പിടഞ്ഞ് നരകിച്ച് ദിവസങ്ങള്
കൊണ്ട് ദയനീയമായ മരണത്തിനു
കീഴടങ്ങും.

8. കാട്ടാന ഒരു ദിവസം 200 ലിറ്ററോളം
വെള്ളം കുടിക്കും. കാട്ടില് നിന്നു
പുറത്തായാല് ഇതിലും എത്രയോ അധികം
വേണ്ടി വരും. നാട്ടാനയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന്,
ആവശ്യമുള്ള സമയം വെള്ളം
ലഭിക്കുന്നില്ല.

9. മദപ്പാട് (musth) ആനയ്ക്ക് ഭ്രാന്തിളകുന്നത
ല്ല. അതിന്റെ പ്രജനനവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ്.
മദപ്പാടുള്ള ആനയുടെ പുരുഷ ഹോര്മോണ്
(testosterone) 60 മടങ്ങ് വരെ
വര്ദ്ധിക്കുകയും അത് നിരന്തരം
വെള്ളം കുടിക്കുകയും
ചെയ്യും. ഈ സമയം അതിനു
കുടിവെള്ളം കൊടുക്കാതെ
പൂട്ടിയിടുന്ന അടവിനെയാണ് “വാട്ടല്” എന്നു
നിങ്ങള് വിളിക്കുന്നത്. വാട്ടലിലൂടെ ആന
തളര്ന്നുപോകുക മാത്രമല്ല, അതിന്റെ
ആന്തരികാവയവങ്ങള്ക്ക് സ്ഥിരമായി
കേടുസംഭവിക്കുകയും ചിലപ്പോള്
ചെരിയുകയും ചെയ്യും. മദപ്പാട്
അസുഖമാണെങ്കില് മനുഷ്യന് വിവാഹം
കഴിക്കുന്നതും മയില് നൃത്തം
ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ
അസുഖം തന്നെ.

10. മിക്ക ആനകളുടെയും കാലില്
കാണുന്ന വ്രണങ്ങള് ചങ്ങല
ഉരഞ്ഞുമാത്രം ഉണ്ടായതല്ല. പാപ്പാന്മാര്
അവിടെ സ്ഥിരം മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിടും.
ഇതിനു ചട്ടവ്രണം എന്നു പറയും.
ചട്ടവ്രണം ഉണ്ടെങ്കില് ആന
നിരന്തരം വേദന ഓര്ക്കും എന്നു
മാത്രമല്ല, തോട്ടികൊണ്ട് അതില്
കുത്തിയാല് അസഹ്യമായ വേദന മൂലം ആന
എന്തും അനുസരിക്കും.

11. വനജീവി ആകയാല് ആനയ്ക്ക്
ശബ്ദവും പുകയും തീയും പേടിയാണ്.
കൃഷിയിടങ്ങളില് ഇറങ്ങുന്ന ആനകളെ
തീപ്പന്തം കാട്ടിയും
പറകൊട്ടിയും പടക്കം
പൊട്ടിച്ചുമാണ് ഭയപ്പെടുത്തി
ഓടിക്കാറുള്ളത്. അതിനെ പിടിച്ചു ബന്ധിച്ച്
അതിന്റെ മുന്നില്
ചെണ്ടകൊട്ടും
തീവെട്ടിയും വൈദ്യുതാലങ്കാരവ
ും കരിമരുന്നു പ്രയോഗവും നടത്തുമ്പോള് ആന
അസഹ്യമായ മാനസിക പിരിമുറുക്കം
അനുഭവിക്കുകയാണ്. ചെവിയാട്ടുന്നത്
അസ്വസ്ഥതയും ചൂടും മൂലമാണ്,
ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കുന്നതു
കൊണ്ടല്ല.

12. നാട്ടില് കാണുന്ന കുട്ടിയാനകള് നിരന്തരം
തലയാട്ടുന്നത് മാനസികപ്രശ്നം മൂലമാണ്.
അതു കളിക്കുന്നതോ സന്തോഷിക്കുന്നതോ അല്ല.
കാട്ടില് പിടിയാനപ്പറ്റത്തിനൊപ്പം
ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാനയും
ഇങ്ങനെ തലയാട്ടാറില്ല.

%d bloggers like this: