നീർമാതളത്തൊലി പാലിലരച്ച് മുഖത്ത്,നിറം ഫലം

നിറം കുറവ്, കരിമങ്ങലം, മുഖക്കുരു എന്നീ പ്രതിസന്ധികൾ സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഏത് വിധത്തിലും ചർമ്മത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പല സൗന്ദര്യ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ ബ്യൂട്ടി പാർലർ തേടിയിറങ്ങുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് പലപ്പോഴും പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

ചർമസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ കാര്യം ഇനി ഒരു വെല്ലുവിളിയാവാതെ നോക്കുന്നതിന് നീർമാതളത്തൊലി പാലിലരച്ച് മുഖത്ത് തേക്കാവുന്നതാണ്. ചർമ്മത്തിന് വില്ലനാവുന്ന പല അവസ്ഥകൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് നീർമാതള തൊലി വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. പല സൗന്ദര്യ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും നീർമാതളത്തൊലി.

മുഖകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

മുഖകാന്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു മാതള നാരങ്ങയും പാലും. മാതള നാരങ്ങയുടെ തൊലി പാലിൽ അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖത്ത് തേക്കുന്നത് മുഖകാന്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് പത്ത് മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞ് മുഖത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന പല അവസ്ഥകൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നീർമാതള തൊലി മികച്ചതാണ്.

മുഖക്കുരുവിന് പരിഹാരം‌

മുഖക്കുരുവിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാതളതൊലിയും പാലും. മുഖക്കുരു പോലുള്ള അവസ്ഥകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാതള തൊലിയും പാലും. ഇത് മുഖത്ത് തേച്ച് അൽപസമയത്തിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

കഴുത്തിലെ കറുപ്പ് നിറം

പലരേയും അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കഴുത്തിലെ കറുപ്പ് നിറം. അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു പാലും മാതളതൊലിയും. ഇത് സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് വില്ലനാവുന്ന പല അവസ്ഥകള്‍ക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഏത് വിധത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിന് വില്ലനാവുന്ന അവസ്ഥകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് മികച്ചതാണ് ഈ മിശ്രിതം.