49 തസ്തികകളിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ നിക്കത്തും മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ

Announcements BREAKING NEWS HEALTH KERALA ആരോഗ്യം.

കാസർകോട് : ജില്ലയിൽ ഒഴിവുള്ള 49 തസ്തികകളിൽ ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി
ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ ജില്ലാതല കൊറോണ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

 

ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കും. ജില്ലയിലെ ഹാർബറുകൾ അടച്ചിടാനും മത്സ്യബന്ധനം പാടില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു.
അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള കിറ്റ് അടിയന്തിരമായി വിതരണം ചെയ്യും. അവരുടെ പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, ആധാർ നമ്പർ എന്നിവ ശേഖരിക്കും.
മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. പരമാവധി അഞ്ച് തൊഴിലാളികളെ മാത്രമേ ഒരു പ്രവൃത്തി യിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിനിയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബീഡി തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.
സർക്കാർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കുകയും പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും.
ജില്ലയിലെ ആറ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് അനുവദിച്ച ആംബുലൻസുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടപ്പിലാക്കും. ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. ഡി. സജിത് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാതല കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.

READ ALSO  മതില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണിടിച്ചില്‍; ഒരാള്‍ മരിച്ചു, മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്
img