8 യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഐ & ബി മന്ത്രാലയം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു

2021ലെ ഐടി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം 7 ഇന്ത്യനും , ഒരു പാകിസ്ഥാൻ അധിഷ്ഠിത YouTube വാർത്താ ചാനലുകളും തടഞ്ഞു. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾക്ക് 114 കോടിയിലധികം വ്യൂസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ; 85 ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മുവായിരം വരിക്കാരും ഉള്ളതാകുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് 8 യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഐ ആൻഡ് ബി മന്ത്രാലയം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു.

2021ലെ ഐടി ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള അടിയന്തര അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ & ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മന്ത്രാലയം, എട്ട് (8) യൂട്യൂബ് അധിഷ്ഠിത വാർത്താ ചാനലുകൾ, ഒന്ന് (1) ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട്, രണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ 16.08.2022 ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾക്ക് 114 കോടിയിലധികം വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 85 ലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കൾ വരിക്കാരായി.

ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ വ്യാജവും സെൻസേഷണൽ ആയതുമായ ലഘുചിത്രങ്ങൾ, വാർത്താ അവതാരകരുടെ ചിത്രങ്ങൾ, ചില ടിവി വാർത്താ ചാനലുകളുടെ ലോഗോകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വാർത്തകൾ ആധികാരികമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേക്ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

മന്ത്രാലയം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും തങ്ങളുടെ വീഡിയോകളിൽ സാമുദായിക സൗഹാർദത്തിനും പൊതു ക്രമത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ ബന്ധത്തിനും ഹാനികരമായ തെറ്റായ ഉള്ളടക്കമുള്ള പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഈ നടപടിയോടെ, 2021 ഡിസംബർ മുതൽ, 102 യൂട്യൂബ് അധിഷ്ഠിത വാർത്താ ചാനലുകളും മറ്റ് നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആധികാരികവും വിശ്വാസയോഗ്യവും സുരക്ഷിതവുമായ ഓൺലൈൻ വാർത്താ മാധ്യമ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും, ദേശീയ സുരക്ഷ, വിദേശ ബന്ധങ്ങൾ, പൊതു ക്രമം എന്നിവയെ തുരങ്കം വെക്കുന്ന ഏതൊരു ശ്രമവും തടയാനും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

Details of Social Media Accounts and URLs Blocked

YouTube Channels

Sl. No.YouTube channel NameMedia Statistics
Loktantra Tv23,72,27,331 views

12.90 lakh subscribers

U&V TV14,40,03,291 views

10.20 lakh subscribers

AM Razvi1,22,78,194 views

95, 900 subscribers

Gouravshali Pawan Mithilanchal15,99,32,594 views

7 lakh subscribers

SeeTop5TH24,83,64,997 views

33.50 lakh subscribers

Sarkari Update70,41,723 views

80,900 subscribers

Sab Kuch Dekho32,86,03,227 views

19.40 lakh subscribers

News ki Dunya (Pakistan based)61,69,439 views

97,000 subscribers

TotalOver 114 crore views,

85 lakh 73 thousand subscribers

 

Facebook Page

Sl. No.Facebook AccountNo. of Followers
Loktantra Tv3,62,495 Followers