കേരള സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ,സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക മാധ്യമ രംഗത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് യുവപ്രതിഭയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിഷ്ണുദേവിന്..

കേരള സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും മികRead More…

കേരളഫോക്കസ് മാസിക ബെസ്റ്റ് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് -2019 അവാർഡ് യുവകലാസാഹിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ.എം.സതീശന്..

കേരള ഫോക്കസ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘടിപ്Read More…