ദില്ലി: ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് ഓഫീസുകള്‍ രണ്ടെണ്ണവും പൂട്ടി ട്വിറ്റര്‍. സ്റ്റാഫുകളോട് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമിലേക്ക് മാറാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്വിറ്റര്‍. ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓഫീസുകളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ടെക് മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി അടക്കം മറികടക്കുക ഈ രീതിയില്‍ മാത്രമാണ് സാധ്യമാവുകയെന്നാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ 90 ശതമാനം സ്റ്റാഫുകളെയും ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞു.ഇരുന്നൂറിനടുത്ത് ജീവനക്കാരായിരുന്നു ട്വിറ്ററില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രമായ ദില്ലിയിലെയും ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഹബ്ബായ മുംബൈയിലെയും ഓഫീസുകളാണ് ട്വിറ്റര്‍Continue Reading