കോവിഡ് 19 കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ: ജില്ലാ കളക്ടർ

കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ: ജില്ലാ കളക്ടർ

 

കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളടക്കം കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് റിഫൈനറി അധികൃതരുമായി ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് സംസാരിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി.

വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കാനായി കൈ കഴുകാൻ ഉള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. ജീവനക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ ഒരേസമയം പഞ്ചിങ്ങിന് എത്തുന്നതും ഒരേസമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതും കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളാണ് . ഇതിനു പരിഹാരമായി വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുവാനും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പുറത്തേക്ക് പോകാനും വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ക്രമീകരിക്കാനും മാസ്ക്കുകൾ നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാർച്ച് 31 വരെ അവശ്യ ജോലികൾ മാത്രമേ നിർവഹിക്കാവൂ എന്നും പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. കൂടാതെ ജീവനക്കാരെ തെർമൽ സ്കാനിങ് നടത്തി രോഗലക്ഷണം ഇല്ലാത്തവരെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കാവൂവെന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾറൂമിൽ അറിയിക്കാനും കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.